Rekordår för Haitian International med över 43 000 sålda maskiner

Extraordinärt resultat i extraordinära tider. 2020 blev ett nytt rekordår för Haitian International med mer än 11,8 miljarder RMB i försäljning och över 43 000 sålda maskiner. Årlig försäljning ökade med 20,3%. 28,6% försäljningsökning för bästsäljande Mars Series.

 

Haitian International Holdings Limited (börskod: 1882), en av världens största tillverkare av formsprutningsmaskiner, offentliggör sitt årsresultat för helår 2020.

Global ekonomi och affärsresultat

År 2020 skakade Covid 19-virusutbrottet och dess snabba spridning till en pandemi allvarligt hela den globala ekonomin. Nästan alla länder och alla större ekonomier i världen har fortfarande svårt av effekterna idag. Kinas ekonomi gynnades av strikta förebyggande och kontrollåtgärder som vidtogs av regeringen och kunde snart återgå till positiv tillväxt och normal ekonomisk drift. Tack vare den snabba återhämtningen i den inhemska ekonomiska situationen upplevde hela koncernen en stark, växande efterfrågan.

Som ett resultat publicerade Haitian International ett nytt försäljningsrekord för räkenskapsåret 2020 med drygt 43 000 sålda maskiner. Detta motsvarar en total försäljning på 11 800 miljoner RMB och en försäljningsökning på 20,3 procent jämfört med föregående år.

Exportökning på grund av globalt nätverk

Även om försäljningen på vissa utomeuropeiska marknader påverkades allvarligt av pandemin, noterade holdingbolaget en ökning av exportförsäljningen tack vare den kontinuerliga expansionen av sitt globala nätverk. De ökade med 2,1% till 3,518 miljoner RMB trots pandemin.

På grund av den stora efterfrågan på massproducerade medicinska produkter och förpackningar under första halvåret blev det ett nytt försäljningsrekord för Haitian Mars-serien med mer än 37 000 sålda maskiner. Som ett resultat ökade den årliga försäljningen 2020 för den mest sålda serien med 28,6% jämfört med föregående år till 8 214 miljoner RMB. Även hushållsartiklar och fordonsmarknaderna växte under 2020 trots Corona. Detta gynnade främst den elektriska Zhafir-serien liksom Haitian Jupiter-serien med tvåplatteteknik. Här ökade försäljningen med 6,8% till 1 439 miljoner RMB respektive 3,2% till 1 303 miljoner RMB.

Framtidsutsikter och framtida strategi

Haitian International har formulerat sin plan över kommande år i början av 2021. De viktigaste målen är att stärka sin globala marknadsnärvaro och genomgående utvidga sin marknadsandel. Zhang Bin, verkställande direktör för Haitian International,: "Med branschspecifika lösningar kommer vi att öka konkurrenskraften på bland annat avancerade marknader och främja digitala tillverkningslösningar." Av särskild betydelse i detta sammanhang är digitaliseringen av egen tillverkning, särskilt när det gäller FoU, intelligenta produktionsprocesser, digital systemintegration och processkontroll.

Vidare är fokus på standardisering av maskinkomponenter för att ytterligare öka effektiviteten, särskilt när det gäller optimering av teknologier samt smart tillverkning. ”Med inrättandet av ett ungt och innovativt team kommer vi att fokusera mer på tillverkningsprocesser och förbättra produktionskapaciteten när det gäller flexibilitet och intelligens. Hela koncernen kommer att fortsätta arbeta hårt för att växa och utvecklas framgångsrikt tillsammans med kunder, anställda och affärspartners i framtiden. ”