160208 1024

Plamako Allt för plastindustrin


Plamako är en komplett leverantör av formsprutningsmaskiner, kringutrustning och robotbaserad automation till Plastindustrin i Sverige, Norge och Danmark.

Vi tror att framgång kommer genom att samarbeta i långsiktiga partnerskap på ett sätt som stärker våra kunders konkurrenskraft. Vi engagerar oss på ett personligt sätt. Det ska vara enkelt att göra affärer med Plamako.

Vi säljer de marknadsledande fabrikaten

Vi är ett engagerat team som arbetar med starka varumärken. Det är naturligtvis mer än valet av maskin och leverantör som avgör om vår kund når framgång. Men, i takt med ökad konkurrens i och utanför Sverige så spelar bredden av produktprogram, energiförbrukning, platsbehov på fabriksgolvet och underhållskostnader en allt viktigare roll. Genom samarbete med de marknadsledande fabrikaten ger vi möjligheten att välja den teknik som bäst matchar kraven på projektet. 

Kvalitet och Prestanda till rätt pris

Vi ser helheten i produktionen. Genom att fokusera på rätt saker i kundens produktionsprocess så säkerställs lönsamhet i investeringen. Inte minst viktigt är att lägga resurserna på rätt ställe i förhållandet mellan maskinutrustningen kontra automationsgraden.

Plamako och vårt automationsbolag Plamex samarbetar idag med ett flertal underleverantörer till fordonsindustrin och även med kunder inom medicin och övrig teknisk formsprutning.

Vi är partners med verktygsmakare för framtagning och provkörning av kompletta projekt tex. 2K produktion som kan byggas, provköras och godkännas före leverans från våra maskinhallar i Anderstorp.

Vi har bra referenser i Norden och backar upp vår kund med projektledning, service och finansiering.

 

Vad behöver ni för att prova en ny partner/maskinleverantör eller, varför inte bygga en komplett plastfabrik?

- Valfrihet att välja teknisk nivå på utrustningen som matchar kraven på projektet.

- Teknisk support, service och reservdelar

- Projekt, planering, provkörning

- Finansiering