Haitian utökar antalet lagermaskiner

containers

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

HAITIAN INTERNATIONAL GERMANY AGERAR PROAKTIVT FÖR ATT MINSKA LEVERANSSTÖRNINGAR FÖR SINA KUNDER CENTRALLAGRET I EUROPA HAR ÖKATS UPP KRAFTIGT OCH FORMSPRUTNINGSMASKINER I ETT BRETT URVAL FINNS PÅ PLATS

Materialbrist, leveransflaskhalsar, motståndskraft – under Corona pandemin har
stora delar av den globala ekonomin och många varuflöden stannat upp eller till och
med brutits och många företag har ställts inför svåröverskådliga och störande
faktorer. I de allra flesta fall har ingen råd med avbrott i produktionsprocessen eller
förseningar.

Haitian International Germany motverkar riskfaktorn med ett extra stort utökat
maskin- och reservdelslager; Formsprutningsmaskiner i det 3-siffriga antalet för en
mängd olika applikationer finns redo för leverans.

LAGERMASKINER HOS HAITIAN INTERNATIONAL – GERMANY

De globalt samordnande logistikkedjorna har kommit i otakt, den hittills rådande praxisen
med en effektiv "just in time"-hantering har blivit allvarligt störd.

Förseningar i leveranser, stillestånd, förlust av beställningar kan ofta bli konsekvenserna.
Genom att bygga globala nätverk för produktion, montering och försäljning har Haitian
International kunnat förebygga en stor del av störningar av denna typ. Till exempel via
uppbyggnad av lagermaskiner och reservdelslager i Ebermannsdorf, Bayern, som är det
europeiska huvudkontoret.


Formsprutningsmaskiner ur 3:e teknikgenerationen med låskrafter på 400 - 10 800 kN finns
för närvarande tillgängliga och kan levereras med kort varsel.
I urvalet ingår den servohydrauliska Haitian "Mars" och "Jupiter" såväl som de elektriska
Zhafir "Zeres"-serien. På så sätt kan ett mycket brett utbud av maskiner för
högteknologiska, standard- eller konsumentartiklar med olika kvalitetskrav vid industriell
plastbearbetning täckas.

Bild: Formsprutningsmaskiner ur den servohydrauliska Haitian Mars-serien på anläggningen i
Ebermannsdorf, Tyskland